enesdefiitltro
 • Forward –hanke jatkaa kulkuaan

  Posted on July 16, 2012 by in Uncategorized

  Forward-hankkeen toinen kansainvälinen tapaaminen järjestettiin 28.6.-29.6.2012 Timisoarassa (Romania) romanialaishankekumppani IREAn järjestämänä.

  Työskenneltyään muutaman kuukauden ajan intensiivisesti projektin käsitteellisen mallin ja tutkimuksellisen vaiheen parissa, hankekumppanit Itävallasta, Suomesta, Italiasta, Liettuasta, Romaniasta ja Espanjasta pystyivät jakamaan ja vertailemaan tutkimustuloksiaan maahanmuuttajanaisten kompetenssikokemuksista.

  Forward-hankkeen kumppanimaiden tutkimustulokset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajanaiset ympäri Eurooppaa kehittävät paljon kompetenssejaan maahanmuuttoprosessin aikana, mutta yleensä vaikeuksia esiintyy kompetenssien tunnustamisessa uudessa kotimaassa.Uutiskirjeessä esitellään tarkemmin kansallisen ja vertailevan tutkimuksen tuloksia. Lisäksi sivustoilla on pian ladattavissa täydelliset tutkimusraportit.

  Kumppanit kävivät Timisoarassa keskustelua tutkimustensa pohjalta. Sen pohjalta he päättivät alustavasta kompetenssiluettelosta, jonka pohjalta luodaan Forward-hankkeen portfolio ja työkalut maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden kartoittamiseksi ja parantamiseksi.

  Nyt kumppanit tekevät tiivistä työtä kehittäen työkalut, joiden avulla tunnistaa, tunnustaa ja kehittää maahanmuuttajanaisten kompetensseja.

  Vuonna 2013 nämä Forward-välineet ja materiaalit pilotoidaan 150 naisella Euroopassa.  Lisäksi järjestetään työpajoja ammattilaisille. Hankkeen lopputuotoksena syntyy Forward -käsikirja ja työkalut, jotka julkaistaan ​​sähköisessä muodossa vuonna 2013.