enesdefiitltro
 • Forward: Helsinki

  Posted on April 30, 2013 by in Uncategorized

  Helsingissä järjestettiin 16.-17.4.2013 Forward-kumppanitapaaminen Monika-Naiset liiton tiloissa. Kumppanit jakoivat kokemuksiaan Forward-pilotissa käytetyistä materiaaleista Itävallassa, Suomessa, Italiassa, Liettuassa, Romaniassa ja Espanjassa järjestetyissä ryhmissä.

  Yhteensä 150 maahanmuuttajanaista ympäri maailmaa osallistui pilottiin kuudessa eri hankemaassa. Tulokset vahvistavat Forward-metodologian toimivuuden maahanmuuttajanaisten voimauttamisessa. Osallistujien ja kouluttajien täyttämät kyselylomakkeet yhdessä havainnoinnin kanssa vahvistavat sen, että työskentely kompetenssiperusteisen metodologian kautta antaa naisille mahdollisuuden uudelleen työstää ja arvostaa elämänkokemustaan ja sen myötä kehittyneitä tietoja ja taitoja. Tällä tavoin eri ympäristöissä kuten kotona ja maahanmuuttoprosessissa kehittyneet kokemukset tunnistetaan ja tunnustetaan.

  Hankekumppanit keskustelivat pilottitestien tulosten perusteella Forward-käsikirjan ja –työkalujen englanninkielisen version kehitystä kaipaavista osista ja sopivat työnjaosta.

  Tapaaminen antoi myös mahdollisuuden keskustella ammattilaisille suunnattujen työpajojen koulutussuunnitelmista. Työpajoissa on tarkoitus saada maahanmuuttajanaisten koulutuksen ja yhteisölle suunnattujen ohjelmien parissa työskentelevät ammattilaiset tietoisiksi Forward-metodologiasta ja työkaluista.


  Author: Pöllö