enesdefiitltro
 • Vilnassa järjestettiin Forward-kumppanitapaaminen 17.-18.9.2013

  Posted on April 30, 2013 by in Uncategorized

  Kokoukseen osallistuneet pääsivät tutustumaan Women’s issues information centre –keskuksen tiloihin. Tapaamisessa keskusteltiin Forward-käsikirjan ja –työkalujen lopullisista versioista ja jaettiin kokemuksia validoinnista kansallisissa strategisissa asiantuntijaryhmissä esiin tulleiden keskustelujen perusteella.

  Kumppanit jakoivat myös kokemuksia ja suunnitelmia osaamisen kehittämisen työpajoista ja keskustelivat Forward-materiaalien palautteista. Ammattilaisille suunnattuja työpajoja järjestettiin Itävallassa, Italiassa, Liettuassa, Suomessa, Espanjassa sekä Romaniassa.

  Työpajoihin osallistuvien eri alojen ammattilaisten (maahanmuuttajien työnvalmennus, tasa-arvo, monikulttuuriset ja yhteisölliset toimintaohjelmat jne.) kiinnostus saattaa Forward-materiaali käytäntöön osoittautui vahvaksi.

  Kuva Barcelonassa järjestetystä työpajasta heinäkuulta 2013

  Kumppanitapaaminen antoi myös mahdollisuuden keskustella yksityiskohtaisesti Forward-mallin levittämisestä ja valtavirtaistamisesta vaikutuksen metodologian ja materiaalien käyttöönoton maksimoimiseksi. Projektin tuloksista kertova Forward-esite esiteltiin.

  Tapaamisessa käytiin läpi suunnitelmat kansallisille konferensseille syys-marraskuussa ja lisäksi sovittiin eurooppalaisen päätöskonferenssin lopullisesta ohjelmasta. Konferenssi järjestetään Roomassa 29.11.

  Author: Iulius