enesdefiitltro
 • Forward-projektin loppuseminaari Roomassa

  Posted on January 21, 2014 by in Uncategorized

  Forward-projektin loppuseminaari “Women, Migration and Competences” järjestettiin Roomassa 29.11.2013 ja siihen osallistui 112 eri alojen asiantuntijaa.

  Seminaarissa esiteltiin Forward-projektin tulokset ja kuultiin asiantuntijoiden kommenttipuheenvuoroja Forward-metodologiasta. Forwardia kommentoitiin kompetenssien kehittymisen ja tunnustamisen sekä genderin ja siirtolaisuuden näkökulmista käsin.

  Rome Tre –yliopiston kasvatustieteen laitoksen johtaja Gaetano Domenicin pitämän tervetulopuheen jälkeen Italian Forward-tiimin jäsen, laitoksen professori, Paolo Serrerri toi esiin kompetenssipohjaisten metodologioiden mahdollisuuksia kasvatusalalla. Kompetenssipohjainen malli voi auttaa sukupuolesta ja maahanmuutosta aiheutuvan epätasa-arvoisen lähtökohdan tasoittamisessa.

  Mar Camarasa i Casals (Surt Foundation, Spain) esitti projektikoordinaattorin roolissa projektin aktiviteetit ja tulokset korostaen maahanmuuttajanaisten aktiivista roolia projektin eri vaiheissa.

  Projektin esittelyn jälkeen järjestettiin pyöreän pöydän keskustelu, johon osallistuivat kaikki kumppaniorganisaatiot. Keskustelussa projektikumppanit kertoivat Forward-metodologian toteutuksesta jokaisessa projektimaassa. Lähtökohtina keskustelulle olivat kompetenssiportfolioiden avulla työskentely (Rachele Serino, PEOPLE, Italia, yhdessä Forward-materiaalien testanneen henkilön kanssa), kompetenssien tunnustaminen (Maria Toia, IREA, Romania), voimaantuminen (Jenni Tuominen, Monika, Suomi), ammatilliset kotouttamisohjelmat (Anke Vogel, Frauenservice Graz, Itävalta), haavoittuvien kohderyhmien moninaisuus (Dovilè Rükaité, WIIC, Liettua) sekä sukupuoli ja maahanmuutto (Laura Sales Gutiérrez, Surt Foundation, Espanja).

  Konferenssin toinen pyöreän pöydän keskustelu keräsi yhteen useita kasvatus- ja valmennusalan asiantuntijoita Espanjasta ja Italiasta. Luís Carro (pedagogiikan tiedekunta, University of Valladolid, Espanja) esitteli ammatillisten kompetenssien tunnustamiseen keskittyvän Observal-observatorion ja painotti, että Forward-projekti täyttää kaikki hyvän käytännön kriteerit heidän standardiensa mukaan.

  Anna Aluffi Pentini (Pedagogy Department, University of Roma Tre) keskusteli eräistä monta näkökulmaa yhdistävän (sukupuoli, maahanmuutto) kompetenssipohjaisen mallin haasteista niin yleisesti kuin Forward-metodologian tasolla.

  Gabriella Di Francesco (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Isfol) puheessaan sijoitti Forward-projektin yleiseen eurooppalaiseen kompetenssien sertifioimisen kontekstiin.

   

  Viimeisissä puheenvuoroissa Tiziana Cravero (Italian National Council of Equality) ja Serena Matarese  (Directorate of Immigration, Ministry of Labour) keskustelivat Forward-metodologian paikasta gender- ja maahanmuuttopolitiikkojen italialaisissa konteksteissa, keskittyen projektin valtavirtaistamiseen sekä sillanrakentamiseen politiikan ja tutkimuksen välille.

   

   

  Osallistujat arvioivat konferenssin menestyksekkääksi. Se tarjosi hyviä verkostoitumismahdollisuuksia ja pohjan projektin tulosten valtavirtaistamiselle eurooppalaisten ammattilaisten, viranomaisten ja tutkijoiden läsnä ollessa.

  Forward järjesti lisäksi konferenssia edeltävänä päivänä viimeisen kumppanitapaamisen Roma Tre –yliopiston kasvatustieteiden laitoksessa. Tapaamisessa keskusteltiin projektin loppuvaiheen aktiviteeteista ja projektin saamaa erinomaista palautetta kumppaneiden kesken. Projektikumppanit keskustelivat myös mahdollisesta yhteistyöstä tulevaisuudessa kahden työteliään ja tuloksellisen vuoden jälkeen. Ovi pidetään auki tulevaisuuden haasteille. Onko aika ottaa askel eteenpäin, Forward!