enesdefiitltro

Kumppanit

FORWARD-hankkeen kehittämistyötä tehdään yhteistyönä hankemaissa Kataloniassa (Espanja), Italiassa, Romaniassa, Itävallassa, Suomessa ja Liettuassa. Kumppanuus sisältää seuraavat järjestöt:

surt Wiic People
Frauenservice Monikanaiset Irea


 

SurtSURT. Naisten säätiö. Private Foundation-Barcelona, ​​Espanja

SURT, Naisten säätiö. Yksityinen säätiö syntyi vuonna 1993. Surtin tehtävänä on edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kaikilla elämän osa-alueilla, joita ovat esimerkiksi sosiaalinen, poliittinen, taloudellinen osa-alue ja erityisesti työmarkkinat.  Toisaalta tuetaan naisten sijoittumista työmarkkinoille ja erityisesti sellaisten naisten,  jotka ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa ( sosiaaliset, kulttuuriset ja henkilökohtaiset syyt).

Säätiön toiminta on tunnustettu innovatiivisena projektina tämän päivän yhteiskunnassa, joka perustuu jokaisen naisen henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä selvityksiin ja tutkimuksiin, joita on säätiön toiminnasta tehty.  Säätiö toteuttaa myös valistuskampanjoita, joiden kohderyhminä ovat yritykset, yksilöt, ryhmät, sekä julkiset ja yksityiset laitokset.

SURT on jaettu viiteen osa-alueeseen: Naisten osallisuus ja ammatti, yhteisötoiminta ja kulttuurienvälisyys, tutkimus ja innovaatio, konsultointi ja aloitteiden tekeminen.

Lisätietoja:http://www.surt.org


Women’s issues information centre (WIIC)Liettua

Women’s Issues Information Centre (WIIC) on kansalaisjärjestö, joka edistää aktiivisesti tasa-arvokysymyksiä Liettuassa. WIIC on toiminut vuodesta 1996 lähtien ja on yksi parhaista naisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestöistä Liettuassa
WIIC on perustettu edistämään ja puolustamaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia naisille ja miehille, parantamaan naisten asemaa sosiaali-ja yksityiselämässä sekä kehittämään sukupuolten tasa-arvoa. Lisäksi  WIIC palvelee naisten kansalaisjärjestöjä ja yksityishenkilöjä antamalla tietoa, julkaisuja, neuvotteluja ja koulutuksia naisille.
Tavoitteet:

 • parantaa  naisten ja miesten tasa-arvoa, yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia Liettuassa
 • parantaa naisten asemaa sosiaalisessa-ja yksityiselämässä
 • kehittää tasa-arvoista elinympäristöä

WIIC toiminnassa keskitytään erityisesti:

 • Tasa-arvon valtavirtaistamiseen
 • Naisiin kohdistuva väkivaltaan
 • Naiskauppaan
 • Perhesovitteluun
 • Naisten liiketoiminnan edistäminen


http://www.lygus.lt/mic (saatavana englanniksi)- http://www.lygus.lt (saatavilla vain liettuan kielellä)

 

PEOPLE s.r.l.Italia


People, ohjaukseen keskittyvä yritys, perustettiin vuonna 2007. Yritys käsittelee aktiivista työmarkkinapolitiikkaa ja tukee alueviranomaisia ​​ja instituutioiden luomista sekä paikallisten kehityshankkeiden toteuttamista. Vuonna 2008 Peoplesta tuli osa eurooppalaista verkostoa Euroresoa ja se  on myös yhteistyökumppanina FECBOP (Fédération Européenne des Centres de Bilan et Orientation professionnelle)-verkostossa.

Peoplen päätoimintoja ovat:

 • Ohjaus
 • Liiketoiminnan luominen
 • Kansainväliset hankkeet
 • Koulutus
 • Kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden suunnittelu  ja johtaminen
 • Koulutuksen tarvekartoitus
 • CSR (yritysten sosiaalinen vastuu)
 • Sosiaalinen tutkimus.


www.peoplenet.it

 

Frauenservice GrazNaisten neuvonta- ja aikuiskoulutuskeskus – Itävalta

Vuodesta 1984 lähtien FRAUENSERVICE  on toiminut käsitteellisesti ja käytännöllisesti seuraavilla aloilla:

 • Konsultointi
 • Koulutus
 • Projektit
 • Tutkimus
 • ja naisiin liittyvät toimenpiteet työmarkkinoilla.

Keskittyy erityisesti naisten tarpeisiin ja vaatimuksiin sekä kehittää ratkaisuja torjumaan naisiin kohdistuvaa syrjintää joka on sukupuolesta johtuvaa.  Työskentelee naisten kanssa ja toimii naisnäkökulmasta yhteiskuntapoliittisissa asioissa sekä tarjoaa osaamistaan tasa-arvopolitiikan naisnäkökulmasta. FRAUENSERVICE  tarjoaa myös aikuiskoulutusta.
Syksyllä 1999 the Cultural Department of the Province of Styria palkitsi FRAUENSERVICE  Grazin “elinikäisen oppimisen” ohjelmastaan ja julisti mallin innovatiivisena käytäntönä työhön liittyvässä  ja yhteiskunnallispoliittisessa aikuiskoulutuksessa.

Kotisivu: www.frauenservice.at

 

Monika-Naiset liitto ry  - Suomi

Monika-Naiset liitto ry on eri etnisiin ryhmiin kuuluvien naisjärjestöjen kattojärjestö, joka toimii moniarvoisen ja turvallisen arjen puolesta. Tuemme maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa, tuotamme palveluita väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja lapsille, vaikutamme päätöksentekoon sekä tarjoamme koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Toimimme vaikuttajana ja asiantuntijana monikulttuurisuuteen, etniseen yhdenvertaisuuteen, kotouttamiseen sekä maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja: http://www.monikanaiset.fi

 

 

IREA, romanialainen aikuiskasvatusinstituutti – Romania

IREA perustettiin maaliskuussa 2000 West University of Timisoaran (UVT) , Social Romanian Institute Banat – Crisanan (ISRBC) ja saksalaisen Institute for Adult Educationin (DIE)  aloitteesta.

IREA perustettiin voittoa tavoittelemattomana pedagogisena tutkimuslaitoksena aikuis-ja täydennyskoulutuksen alalla. IREAn tavoitteena on tarjota tieteellistä ja metodologista tukea kaikille aikuiskoulutuslaitoksille Romaniassa ja luoda yhteys tutkijoiden ja  aikuiskoulutuksen ammattilaisten välille. Vaikka IREA on itsenäinen tutkimusyksikkö, kuuluu  se Timisoaran yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sosiologian ja psykologian yksikköön

Tärkeimmät tutkimussuunnat ovat:

 • aikuisten perusopetus;
 • työssäoppiminen ja keskeiset taidot;
 • aikuiskouluttajien ammattimaistaminen
 • sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta koulutuksen avulla.
 • uusmedian vaikutuksen aikuisten oppimista
 • sukupolvittain jatkuva oppiminen ja aktiivinen ikääntyminen
 • kehittää konsepti aikuisopiskelijoille tarjottaville eri tukipalveluille – esim. neuvontaa aikuiskoulutuksessa;
 • innovatiivinen didaktiikka ja sen tarjoaminen.

Lisätietoja: www.irea.ro