enesdefiitltro
 • Atsisveikinimas su FORWARD projektu Romoje

  Posted on December 24, 2013 by in Uncategorized

  Paskutinė FORWARD projekto konferencija „Moterys, migracija ir kompetencijos“ įvyko 2013 metų lapkričio 29 dieną Romoje ir surinko draugėn 112 dalyvių iš skirtingų sričių.

  Programą sudarė projekto FORWARD rezultatų pristatymas, taip pat nemažas specialistų įnašas, aiškinant projekto FORWARD metodologiją skirtingais požiūriais, įskaitant kompetencijos vystymo ir pripažinimo bei lyčių ir migracijos problemų požiūriais.

  Romos Tre universiteto Edukologijos fakulteto direktoriaus Gaetano Domenici pasveikino visus dalyvius. To paties fakulteto profesorius ir projekto italų grupės narys Paolo Serrerri pristatė konferenciją ir FORWARD projektą. Profesorius Serrerri, be kitų problemų, nusakė mokymo galimybes, suteiktas kompetentingumu grįstų metodologijų ir reikalingas įveikti iššūkius, sudarytus socialinės nelygybės lyčių ir migrantų kilmės pagrindu.

  Projekto koordinatorė Mar Camarasa i Casals (Surt fondas, Ispanija) pristatė projekto veiklų ir rezultatų apžvalgą, sutelkdama dėmesį į tai, kaip moterų migrančių patirtys vyravo visuose projekto etapuose.

  Po šio projekto pristatymo vyko apskritasis stalas, kuriame dalyvavo visos partnerių organizacijos. Prezentacijos ir diskusija leido dalyviams geriau suprasti FORWARD metodologijos įgyvendinimą kiekvienoje šalyje. Partneriai pavaizdavo tarptautinį FORWARD požiūrio įgyvendinimą iš įvairių perspektyvų: darbas su kompetencijų aplanku (Rachele Serino, ŽMONĖS, Italija), kompetencijų patvirtinimas (Maria Toia, Rumunų suaugusiųjų mokymo institutas – IREA, Rumunija), įgalinimas/teisių suteikimas (Jenni Tuominen, Daugiakultūrė moterų asociacija Monika, Suomija), profesinės integracijos programos (Anke Vogel, Graco Moterų tarnyba – Frauenservice Graz, Austrija), pažeidžiamų tikslinių grupių įvairovė (Dovilė Rūkaitė, Moterų informacijos centras, Lietuva) ir lytis ir migracija (Laura Sales Gutiérrez, Surt fondas, Ispanija).

  Antrasis konferencijos apskritasis stalas surinko draugėn kelis švietimo ir apmokymų specialistus iš Ispanijos ir Italijos, taip pat italų kompetentingų institucijų atstovus. Luís Carro (Pedagogikos fakultetas, Vajadolido universitetas, Ispanija) pristatė Observal profesinių kompetencijų patvirtinimo) pastebėjimus ir pabrėžė, kad FORWARD projektas atitiko visus geros praktikos, ir stebėsenos reikalavimus.

  Anna Aluffi Pentini (Pedagogikos fakultetas, Romos Tre universitetas) nustatė kelis iššūkius, pasitaikiusius, taikant susikertantį požiūrį, įtraukiant lyties ir migracijos kilmę į modelius kompetencijos pagrindu apskritai ir ypač FORWARD metodologijoje. Gabriella Di Francesco (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Isfol) nustatė FORWARD projekto vietą bendroje Europos kompetencijų sertifikavimo struktūroje.

  Pagaliau Tiziana Cravero (Italijos nacionalinė lygybės taryba) ir Serena Matarese (Imigracijos direktoratas, Darbo ministerija) pritaikė FORWARD metodologiją lyčių lygybės ir migracijos politikos Italijoje kontekstui, nuo pagalbos iki virtimo pagrindine projekto kryptimi ir atotrūkio tarp tyrimo ir politikos mažinimo.

  Dalyvių įvertinimas atskleidė projekto sėkmę. Kelių Europos šalių profesionalų, institucijų ir tyrėjų bendradarbiavimo dėka susikūrė tinklai kas sustiprino projekto rezultatus  ir galimybes modelio integravimui.
   

  Dieną prieš konferenciją Forward partneriai buvo paskutiniame projekto susirinkime Romos Tre universiteto Edukologijos mokykloje. Šis paskutinis susitikimas suteikė progą aptarti projekto veiklas jo paskutiniame etape. Partnerystė taip pat padėjo išsiaiškinti naujas bendradarbiavimo galimybes, kad būtų maksimaliai padidintas dviejų metų sunkaus darbo rezultatų potencialas ir galbūt būtų atvertos durys ateities iššūkiams. Laikas judėti pirmyn!