enesdefiitltro

Partneriai

Projektą FORWARD įgyvendins partneriai iš Katalonijos (Ispanija), Italijos, Rumunijos, Austrijos, Suomijos ir Lietuvos. Projektą įgyvendina šios organizacijos:

surt Wiic People
Frauenservice Monikanaiset Irea

SurtSURT. Moterų Fondas. Privatus Fondas Barselonoje, Ispanija

SURT, Moterų Fondas. Privatus fondas įkurtas 1993. SURT misija – moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas visose visuomeninio gyvenimo srityse, socialinėje, politinėje, ekonominėje ir ypač darbo rinkos sferoje. Vienas iš prioritetų moterų įgalinimas, siekiant didesnio jų dalyvavimo darbo rinkoje, ypač tų moterų, kurios dėl socialinės padėties ar kultūrinių skirtumų priklauso pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.

Fondas taip pat vykdo visuomenės šviečiamąsias veiklas, socialines kampanijas skirtas individams, asmenų grupėms, viešosioms ir privačioms institucijoms.

SURT pagrinde dirba su šiomis sferomis: moterų užimtumo skatinimas, bendruomeninės veiklos, tyrimai ir inovacijos, konsultacijos.

Daugiau informacijos: http://www.surt.org


Moterų informacijos centras (MIC) – Lietuva

Moterų informacijos centrą įsteigė 15 fizinių asmenų. Jos atsiradimą rėmė tuo metu veikusios kitos moterų nevyriausybinės organizacijos. Centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatindamas lygias lyčių galimybes visose moters gyvenimo srityse, siekdamas užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose.
Moterų informacijos centras:
Atstovauja – sprendžia moterų problemas įtakodamas viešąją politiką ir teikdamas pasiūlymus įstatymų tobulinimui.
Moko – organizuoja mokymus įvairioms visuomenės grupėms apie lyčių lygybę Lietuvoje, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, lyčių lygių galimybių aspekto integravimą, pagalbą smurtą patyrusioms moterims ir pan.
Padeda – teikia moterims teisines konsultacijas šeimos ir darbo klausimais, pataria, kur kreiptis smurto ar teisių pažeidimo klausimais.
Šviečia – organizuoja akcijas bei renginius, leidža plakatus, skirtus keisti visuomenėje egzistuojančius stereotipus apie lyčių lygybę.
Remia – konsultuoja ir teikia informaciją kitoms moterų organizacijoms Lietuvoje.
Informuoja – informacinis portalas moterims Internete – www.lygus.lt – pirmasis ir vienintelis internetinis portalas lietuvių kalba, kur nagrinėjamos moterų padėties problemos, jų sprendimo galimybės ir būdai. Moterų informacijos centras leidžia daug informacinių leidinių,  surinko ir nuolat papildo lyčių lygybės problematikai skirtą biblioteką.
Bendradarbiauja – Centras turi sukūręs platų ryšių tinklą su įvairiomis moterų organizacijomis ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Baltijos, Šiaurės ir Centrinės Europos šalyse. Tai yra svarbu dalijantis patirtimi, ieškant kelių vieningam problemų sprendimui. Kartu organizuojamos bendros konferencijos ir seminarai, dalijamasi informacija.
Įgyvendina projektus – Centras įgyvendina ES Struktūrinių fondų, Equal programos, Daphne II, Socrates, Baltijos Amerikos partnerystės programų, Europos Komisijos, nacionalinių programų remiamus projektus.
2007 m. Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikto tyrimo duomenimis Moterų informacijos centras yra visuomenės (ypač su organizacijos veikla susidūrusių asmenų) laikoma viena iš skaidriausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Plačiau >>

Moterų informacijos centro vizija:
Nei vienas asmuo negali būti diskriminuojamas dėl savo lyties.

Misija
Šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais, formuoti
lyčių  politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje.

Tikslai
• Siekti lyčių lygybės Lietuvoje
• Gerinti moterų padėtį viešajame ir privačiame gyvenime
• Tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką
Organizacijos internetinis puslapis: http://www.lygus.lt/mic (prieinamas EN kalba)

MIC administruojamas Informacinis portalas moterims: http://www.lygus.lt (prieinamas tik LT kalba)

 

PEOPLE s.r.l. – Italy


People organizacija įkurta 2007 metais kaip konsultacinė kompanija. Ši kompanija kuria aktyvias darbo rinkos politikas, padeda vietinei valdžiai ir institucijoms realizuoti vietiės plėtros projektus. 2008 organizacija tapo europinio tinkle Euroreso nare taip pat  FECBOP (Fédération Européenne des Centres de Bilan et Orientation Professionnelle) partnere.

People pagrindinės veiklos yra:

 • Konsultavimas
 • Verslo kūrimas
 • Tarptautiniai projektai
 • Mokymų organizavimas
 • Nacionalinių ir tarptautinių projektų planavimas ir įgyvendinimas
 • Mokymų poreikių analyze
 • SSR (Socialinė įmonų atsakomybė)
 • Socialiniai tyrimai


www.peoplenet.it

 

Frauenservice Graz: Women’s Service Graz- Moterų konsultavimo ir suaugusiųjų švietimo centras – Austrija

Nuo 1984 organizacija FRAUENSERVICE/ WOMEN’S SERVICE dirba šiose srityse:

 • Konsultavimas
 • Švietimas
 • Projektinė veikla
 • Tyrimai
 • Moterų užimtumo skatinimas

Centro veikla orientuota į moterų poreikius, ja taip pat siekiama panaikinti diskriminaciją lyties pagrindu. FRAUENSERVICE/ WOMEN’S SERVICE yra pripažinta sugaugusiųjų švietimo institucija.

1999 metais FRAUENSERVICE/ WOMEN’S SERVICE buvo apdovanota Styria provincijos Kultūros departamento už pasiekimus įgyvendinant „mokymosi visą gyvenimą programą“ ir sukūrus suaugusiųjų užimtumo darbo rinkoje skatinimo modelį.

Elektroninis puslapis: www.frauenservice.at

 

Monika-Naiset liitto ry  - Suomija

Monika – Daugiakultūrė Moterų Asociacija Suomijoje veikia kaip skėtinė organizacija atstovaujanti kelias moterų etninių mažumų asociacijas, įkurta 1998. Asociacija prisideda prie kultūrinės tolerancijos skatinimo bei skatina saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą visiems žmonėms. Pagrindinės veiklos:

 • Palaikyti moterų migrančių gyvenimo gerovę visose visuomeninio gyvenimo srityse;
 • Skatina moteris migrantes aktyviai dalyvauti socialinių problemų sprendime;
 • Teikia paslaugas ir pagalba šeimyninio smurto aukoms;
 • Aktyviai užsiima advokatavimo veikla sprendžiant įvairias socialines problemas, vykdo mokymus socialiniams darbuotojams bei sveikatos apsaugos srityje dirbantiems profesionalams.

Į Asociacijoje ekspertai dirba šiose srityse: daugiakultūriniais klausimais, santykiais tarp skirting tautų atstovų, įgalinimu ir socialine integracija bei smurtu nukreiptu pries moteris migrantes.Daugiau informacijos: http://www.monikanaiset.fi

 

 Suaugusiųjų švietimo institutas IREA – Rumunija

IREA įkurimą  2000 kovo mėnesį inicijavo Vakarų Timisoaros universitetas (UVT), Socialinis rumunų institutas Banat – Crisana (ISRBC) ir Vokietijos suaugusiųjų švietimo institutas (DIE).

IREA buvo įkurtas kaip pelno nesiekiantis, pedagoginių tyrimų srityje ir su suaugusiųjų švietimu dirbantis institutas, kurio pagrindinis tikslas remti visas sugaugusiųjų švietimo srityje dirbančias institucijas Rumunijoje ir kurti kontaktus tarp akademikų ir praktikų dirbančių suaugusiųjų švietimo srityje. Nors IREA tyrimus atlieka nepriklausomai, ji įeina į Vakarų Timisoaros universiteto Sociologijos ir Psichologijos Fakulteto Moklsų departamento struktūrą.

IREA pagrinde atlieka tyrimus šiose srityse:

 • Pagrindinis suaugusiųjų švietimas;
 • Mokymasis darbo vietoje;
 • Suaugusiųjų švietimą vykdančių asmenų profesinės kompetencijos;
 • Naujosios medijos įtaka suaugusiųjų švietimui;
 • Aktyvus senėjimas bei dialogas tarp kartu;
 • Inovatyvi didaktika;

Daugiau informacijos: www.irea.ro