enesdefiitltro
  • Înâlnirea Forward din Helsinki

    Posted on April 30, 2013 by in Uncategorized

    Partenerii din cadrul proiectului Forward s-au întâlnit pe 16 și 17 aprilie 2013, la biroul Monika Naiset din Helsinki (Finlanda). Partenerii au împărtășit informații despre experiențele de testare pilot a materialelor din cadrul proiectului FORWARD din Austria, Finlanda, Italia, Lituania, România și Spania, cu grupuri de femei migrante. Un total de 150 de femei migrante din Europa, Africa, America Latină și Asia au fost implicate în testele pilot din cele șase țări partenere.Rezultatele confirmă gradul de utilizare a metodologiei de urmat pentru emanciparea femeilor migrante. Chestionarele completate de către participanți și instructori, precum și de observatori, confirmă că lucrează la o metodologie bazată pe competențe care permite femeilor să-şi reconstruiască experiențele lor, dând valoare acestora și conrretizând abilitățile pe care le-au dezvoltat prin mai multe experiențe. În acest fel, competențele dezvoltate în contexte non-formale sau informale, cum ar fi în ţara de origine sau în timpul procesului de migrare au fost abordate și recunoscute. Pe baza rezultatelor testelor pilot, partenerii au discutat elementele care vor fi revizuite în versiunile finale ale manualului Forward și setului de instrumente în limba engleză, și distribuirea sarcinilor pentru revizuire. Reuniunea a oferit, de asemenea, posibilitatea de a discuta propunerea și planul de lucru pentru ateliere de consolidare a capacităților pentru formatori în metodologia şi instrumentele FORWARD spre a fi implementate în fiecare țară, ceea ce va implica profesioniștii care lucrează cu femeile migrante în contexte de instruire, programe de integrare profesională și programe de intervenție comunitară, printre altele.

    Author: Pöllö