enesdefiitltro
 • Rămas bun Proiectului Forward la Roma

  Posted on January 21, 2014 by in Uncategorized

  Conferința finală a proiectului Forward, “Femeile, Migrația și Competențele” a avut loc la Roma în data de 29 noiembrie 2013, şi a reunit 112 de participanți din diverse medii.

  Programul conferinţei a inclus prezentarea rezultatelor proiectului Forward, precum și o serie de contribuții ale experților care au comentat cu privire la metodologia Forward din mai multe perspective, abordând inclusiv problematica dezvoltării competenţelor și recunoașterii lor formale, precum și problemele legate de gen și migrație.

  După discursul de deschidere susţinut de Gaetano Domenici, director al Departamentului de Științe ale Educației de la Universitatea Roma Tre, Paolo Serrerri, profesor al departamentului și membru al echipei italiene a proiectului, a prezentat conferința și proiectul Forward. Profesorul Serreri, printre alte probleme, a subliniat oportunitățile educaționale oferite de metodologii bazate pe competențe pentru a depăși provocările generate de inegalitățile sociale provenite din diferenţele de sex și de origine ale migranților.

  Mar Camarasa i Casals (Fundația Surt, Spania), în calitate de coordonator al proiectului, a oferit participanţilor o imagine de ansamblu a activităților proiectului și a rezultatelor sale, concentrându-se pe modul în care experiențele femeilor migrante au fost prezente în toate etapele proiectului.

  După această prezentare a proiectului, a avut loc o masă rotundă la care au participat membri ai tuturor organizațiilor partenere, şi care a permis participanților să aibă o mai mare înțelegere privind punerea în aplicare a metodologiei Forward în fiecare țară. Partenerii au ilustrat implementarea internațională a abordării Forward dintr-o varietate de perspective: modalitatea de lucru cu portofoliul de competențe (Rachele Serino, PEOPLE, Italia, cu implicarea unuia dintre participanții la testarea pilot a materialelor), validarea competențelor (Maria Toia, IREA, România), împuternicirea (JenniTuominen, Monika, Finlanda), programe de integrare la locul de muncă (Anke Vogel, Frauenservice Graz, Austria), diversitatea grupurilor țintă vulnerabile (Dovilè Rükaité, WIIC, Lituania) și gen și migrație (Laura Sales Gutiérrez, Fundația Surt, Spania).

  Cea de a doua masă rotundă a conferinței a adunat atât experți în materie de educație și formare profesională din Spania și Italia, precum și reprezentanți ai autorităților competente italiene. Luís Carro (Facultatea de Pedagogie, Universitatea din Valladolid, Spania) a prezentat Observatorul Observal și a subliniat că proiectul Forward îndeplineşte toate criteriile de bune practici stabilite de observator.

  Anna Aluffi Pentini (Departamentul de Pedagogie, Universitatea din Roma Tre) a subliniat unele dintre provocările prezentate prin aplicarea unei abordări intersectoriale ce include genul și originea migranților în modele bazate pe competențe, în general, și în metodologia Forward, în special.

  Gabriella Di Francesco (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Isfol) a plasat proiectul Forward în cadrul general de certificare a competențelor din Europa.

   

  În cele din urmă, Tiziana Cravero (Consiliul Național al Egalității din Italia) și Serena Matarese (Direcția de Imigrare, Ministerul Muncii), au încadrat metodologia Forward, în contextul egalității de gen și a politicilor de migrație în Italia, contribuind la integrarea proiectului și reducerea decalajului dintre cercetare și politică.

   

   

  Evaluările participanților au dovedit succesul evenimentului, care, de asemenea, a făcut posibilă pentru oportunităţile reţelei și multiplicarea si integrarea rezultatelor proiectului, prezența profesioniștilor, autorităților și cercetătorilor din mai multe țări europene.

  În ziua precedentă conferinței, a avut loc ultima întâlnire de proiect desfăşurată la Școala de Științe ale Educației de la Universitatea Roma Tre. Această ultimă întâlnire a oferit ocazia partenerilor de a discuta despre activitățile proiectului în faza lui finală și de a identifica aspectele pozitive ale experienței. Parteneriatul a explorat, de asemenea, noi posibilități de colaborare pentru a maximiza potențialul rezultatelor obținute după doi ani de muncă grea și pentru a discuta posibile oportunităţi de valorificare a provocărilor viitoare. E timpul de a merge mai departe!