enesdefiitltro

Despre proiect

Contextul proiectului

Femeile migrante reprezintă unul dintre cele mai dezavantajate grupurile din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte participarea pe piaţa muncii şi incluziunea socială. În ciuda diversităţii acestui grup, genul şi originea sunt doi dintre factorii care influenţează negativ vieţile acestora. Ca urmare, femeile migrante prezintă rate înalte de şomaj, sunt printre cele mai slab plătite grupuri de muncitori din UE şi sunt deseori “împinse”  către locuri de muncă din sectoarele neregulate ale industriei. Aceste fapte conduc la violarea sistematică a drepturilor acestora, la pierderea unui talent valoros, precum şi la un risc ridicat de sărăcie în mijlocul crizei economice.

Proiectul FORWARD dezvoltă un potenţial mecanism puternic pentru depăşirea acestor probleme, promovând în acelaşi timp participarea femeilor migrante la educaţia adulţilor şi concentrându-se pe două instrumente cheie: metodologiile bazate pe competenţe şi cadrele de validare a competenţelor.

Modelele bazate pe competenţe sunt extrem de valoroase pentru abilitarea femeilor migrante. O abordare care se bazează pe competenţe permite recunoaşterea abilităţilor discreditate din punct de vedere social şi obţinute în contexte de învăţare informală şi non-formală, cum sunt cele legate de sarcinile specifice femeilor (îngrijirea cuiva, treburi casnice), precum şi transferul lor către contexte de muncă şi dezvoltare continuă. FORWARD dezvoltă această abordare direcţionată înspre competenţele dezvoltate de femeile migrante în timpul procesului de migrare, cum sunt managementul stresului în cadrul sarcinilor de îngrijire transnaţională sau abilitatea de adaptare la schimbare necesară în cadrul fiecărui proces de integrare.

FORWARD se bazează şi pe un alt mecanism cheie al angajabilităţii şi incluziunii sociale în cazul femeilor migrante: sisteme de validare a învăţării desfăşurate în contexte formale, informale şi non-formale. Cu toate acestea, în toate ţările partenere, procedurile oficiale de validare a calificărilor formale  obţinute în afara ţării gazdă sunt ambigue şi/sau ineficiente, astfel  ducând la discriminare şi la o pierdere importantă de capital uman. Pe de altă parte însă, procedurile deja existente pentru validarea competenţelor obţinute în contexte non-formale şi informale nu sunt nici disponibile, nici eficiente pentru migranţi.

FORWARD va servi acestor nevoi prin preluarea bunelor practici existente de învăţare bazată pe competenţe şi modele de validare, precum şi prin furnizarea unui model de portfoliu de competenţe şi instrumente de consiliere a carierei adaptate experienţelor şi nevoilor femeilor migrate din UE  şi obstacolele similare pe care acestea le întâmpină la accesul pe piaţa muncii, în ciuda eterogenităţii lor ca grup.

Scopul proiectului

 

Principalul scop al proiectului FORWARD este dezvoltarea şi implementarea unui portofoliu inovator bazat pe competenţe şi instrumente pedagogice pentru identificarea, recunoaşterea, validarea şi dezvoltarea competenţelor femeilor migrante, ca mod de a îmbunătăţi angajabilitatea şi gradul de incluziune socială.

 

Obiectivele specifice sunt:

  1. Extinderea cercetării în 6 state membre UE (Austria, Finlanda, Italia, Lituania, România şi Spania) referitoare la situaţiei exactă a femeilor migrante, atenţia fiind îndreptată către capitalul de competenţe, angajabilitate, experienţe ale evaluării şi validării de competenţe, precum şi participarea pe piaţa muncii şi în educaţia adulţilor.
  2. Dezvoltarea, testarea şi validarea (de către un panel de experţi) a noului model bazat pe competenţe (portofoliul şi instrumentele pedagogice) adaptat pentru situaţia femeilor migrante din UE.
  3. Transferul şi promovarea produselor proiectului FORWARD (portofoliul de competenţe şi instrumentele pedagogice) printre profesioniştii din domeniul orientării în carieră şi cel al învăţării adulte.
  4. Diseminarea cunoştinţelor, expertizei şi a bunelor practici obţinute pe durata proiectului la nivel European, precum şi stimularea discuţiilor referitoare la utilizarea şi eficienţa metodologiilor bazate pe competenţe şi a instrumentelor în rândul specialiştilor.

Principalele activităţi care vor avea loc în cei doi ani de proiect

  • Cercetare referitoare la competenţele femeilor migrante în Austria, Finlanda, Italia, Lituania, România şi Spani
  • Elaborarea, testarea şi validarea în toate cele 6 ţări a unei metodologii inovatoare care să ajute specialiştii în acţiunea de sprijinire a femeilor migrante în procesul de autorecunoaştere, validare şi dezvoltare a competenţelor lor
  • Publicarea în format electronic a celor două produse pedagogice în 7 limbi: broşura şi cutia cu instrumente Forward. Acestea vor conţine un portofoliu de competenţe pentru evaluarea competenţelor femeilor migrante, un ghid de evaluare şi învăţare şi activităţi de orientare a carierei pentru a sprijini femeile migrate să identifice, să transfere şi să îşi dezvolte competenţele.
  • Training, diseminare, integrare şi diverse evenimente, cum sunt workshopurile pentru specialişti şi conferinţele publice din cele 6 ţări, plus conferinţa finală la nivel european.
  • Un pliant în 7 limbi ca produs de diseminare.