enesdefiitltro

Parteneriatul

Proiectul FORWARD va fi derulat de parteneri din Catalonia (Spania), Italia, România, Austria, Finlanda şi Lituania.  Din parteneriat fac parte:

surt Wiic People
Frauenservice Monikanaiset Irea


 

SurtSURT. Women’s Foundation. Private Foundation- Barcelona, Spain

SURT Women’s Foundation. Private Foundation este o fundaţie privată care a luat fiinţă în 1993. Misiunea SURT este favorizarea echităţii dintre femei şi bărbaţi în toate domeniile: social, politic, economic şi în special pe piaţa muncii. Pe lângă aceasta, SURT sprijină procesele întreprinse pentru a ajuta femeile să intre pe piaţa muncii, în special pe cele care, din cauza unor circumstanţe de natură socială, culturală sau personală se găsesc în situaţii vulnerabile.

Misiunea fundaţiei a fost recunoscută ca fiind inovatoare, iar proiectul a fost considerat innovator şi el pentru societatea de astăzi, fiind bazat pe proiectul personal al fiecărei femei, precum şi pe studii şi cercetarea care permite ca măsurile sa fie dezvoltate. Fundaţia desfăşoară de asemenea campanii de conştientizare care sunt direcţionate către companii, indivizi, grupuri, precum şi instituţii publice şi private.

Activitatea SURT e împărţită în cinci arii de lucru: incluziunea femeilor şi ocupaţiile acestora, acţiuni comunitare şi interculturalitate, cercetare şi inovare, consultanţă şi iniţiative de inserţie.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.surt.org


Women’s issues information centre (WIIC) – Lithuania

Women’s issues information centre (WIIC) este o organizaţie non-guvernamentală care promovează activ problematici de gen în Lituania şi este unul dintre ONG-urile cu activitatea cea mai productivă din Lituania din 1996.

WIIC a fost format pentru a promova şi susţine drepturile şi şansele egale ale femeilor şi ale bărbaţilor, precum de a îmbunătăţi poziţia femeii în viaţa socială şi privată. WIIC îşi propune de asemenea să dezvolte un mediu egal pentru ambele genuri şi să ajute ONG-urile şi indivizii prin furnizarea de informaţii, publicaţii, consultări, traininguri pentru femei.

Obiectivele centrului sunt următoarele:

 • instaurarea drepturilor egale şi a oportunităţilor pentru femei şi bărbaţi în Lituania
 • îmbunătăţirea poziţiei femei în viaţa socială şi cea privată
 • dezvoltarea unui mediu egal pentru ambele genuri

Principalele arii de interes ale activităţilor WIIC sunt reprezentate de:

 • Abordare integratoare a egalităţii de gen
 • Violenţa împotriva femeilor
 • Traficul de femei
 • Găsirea unui echilibru între familie şi carieră
 • Femeile şi promovarea în poziţii de conducere


http://www.lygus.lt/mic (disponibil în engleză)- http://www.lygus.lt (disponibil numai în limba lituaniană)

 

PEOPLE s.r.l. – Italy


People este o companie de consultanţă care a fost fondată în 2007. Se ocupă cu chestiuni din domeniul politicilor active ale pieţei muncii, sprijinind în acelaşi timp autorităţile locale şi instituţiile în crearea şi realizarea proiectelor de dezvoltare locală. În 2008 a devenit parte a reţelei europene Euroreso şi este partener al reţelei FECBOP (Fédération Européenne des Centres de Bilan et Orientation Professionnelle).

Activităţile principale ale instituţiei sunt:

 • Consiliere
 • Crearea de afaceri
 • Proiecte transnaţionale
 • Activităţi de training
 • Planificare şi management de proiecte naţionale şi transnaţionale
 • Training de analiză a nevoilor
 • Responsabilitate socială corporatistă
 • Cercetare socială.

www.peoplenet.it

 

Frauenservice Graz: Women’s Service Graz – Women’s counselling center and centre for adult education – Austria

Din 1984, centrul a avut ca obiecte de interes următoarele:

 • Consultanţă
 • Educaţie
 • Proiecte
 • Cercetare
 • Măsuri referitoare la femei şi piaţa muncii.

Ne concentrăm pe nevoile şi cererile specifice ale femeilor, precum şi pe dezvoltarea soluţiilor pentru a contracara discriminarea femeilor din cauza genului lor. Munca cu femeile şi perspectiva feministă a grijilor socio-politice reprezintă baza expertizei pe care centrul o are în domeniul politicii de gen din perspective unei femei. Centrul este o instituţie recunoscută de educaţie pentru adulţi.
În toamna anului 1999, centrul a primit un premiu din partea Departamentului cultural al provinciei Styria pentru programele de învăţare de-a lungul întregii vieţi, declarându-l un model de implementare inovatoare a educaţiei adulţilor socio-politice şi legate de piaţa muncii

Website: www.frauenservice.at

 

Monika-Naiset liitto ry  - Finland

Monika – Multicultural Women’s Association din Finlanda operează ca organizaţie umbrelă pentru mai multe asociaţii pentru femei din cadrul unor minorităţi etnice şi a fost înfiinţată în 1998. Asociaţia sprijină eforturile pentru creşterea toleranţei culturale şi promovează o viaţa sigură pentru toţi. Activităţile principale sunt reprezentate de:

 • Sprijinirea bunăstării femeilor migrante în diferite forme
 • Încurajarea femeilor migrante pentru a participa activ în problemele sociale
 • Furnizarea de servicii şi consiliere pentru victimele violenţei domestice
 • Lobby activ şi furnizarea de traininguri profesioniştilor din domeniul social şi medical

Asociaţia are un rol de expert în problemele legate de multiculturalism, relaţii etnice, abilitare, integrare socială, precum şi violenţa faţă de femeile migrante.

Pentru mai multe informaţii: http://www.monikanaiset.fi

 

 Romanian Institute for Adult Education IREA – Romania

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor din Timişoara (IREA) a fost înfiinţat în martie 2000 din iniţiativa West University of Timisoara(UVT), a Institutului Social Român Banat – Crişana (ISRBC) şi a German Institute for Adult Education (DIE).

IREA a fost înfiinţat ca o organizaţie non-profit, un institut de cercetare în domeniul educaţiei adulţilor care îşi propune să asigure suport ştiinţific şi metodologic tuturor instituţiilor de educaţie a adulţilor din România şi să facă legătura între mediul academic şi activităţile practicienilor din sectorul educaţiei adulţilor. Deşi este o unitate de cercetare independentă, IREA aparţine de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Principalele direcţii de cercetare ale IREA sunt:

 • educaţia de bază a adulţilor
 • învăţarea la locul de muncă şi dobândirea abilităţilor de bază
 • profesionalizarea formatorului pentru adulţi
 • incluziunea socială şi cetăţenia activă prin educaţie
 • impactul noilor media asupra învăţării adulţilor
 • învăţarea inter-generaţională şi îmbătrânirea activă
 • dezvoltarea conceptului pentru servicii de sprijinire şi încurajare a învăţării la vârsta adultă – ex. consilierea în educaţia adulţilor
 • promovarea unor modalităţi inovative de interacţiune didactică cu adulţi

Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.irea.ro